ชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติ TDS
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน TDS ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม TwinCAT2 เบื้องต้น และเทคนิคการใช้งานชุดควบคุมอัตโนมัติ BECKHOFF ให้กับอาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้ากำลัง P-TECH จ.พะเยา ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี ทางทีมงาน TDS หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้ทางวิทยาลัยได้นำความรู้นี้ไปเผยแพร่แก่เยาวชนและพัฒนาต่อไปสู่ส


[ Page2  of  2 ]  <<First Page  <Back   1  2

 
 Copyright © 2013 TDS TECHNOLOGY (THAILAND) CO., Ltd. All rights reserved.